od kwietnia 2018
czas zajęcia

NIEDZIELA
 18:00-20:00

PONIEDZIAŁEK
 18:15-19:30
 19:30-20:45
 20:45-22:00

WTOREK
 19:30-20:45
 20:45-22:00

ŚRODA
 20:45-22:00
praktilonga (w)


kurs dla początkujących
kurs dla początkujących, cz.2 (k)
technika dla kobiet (w)


milonga, vals i inne (k/s)
tango (k) (od 06.02)


tango (s/z)


k – kontynuujący
z – zaawansowani

s – średniozaawansowani
w – wszyscy (open level)

lekcje - milongi - pokazy - tango - wrocław